Szkolenie z udzielania Pierwszej Pomocy

Zabezpieczenia medyczne imprez

Zabiegi wykonują
Michalina Ustaszewska 505 080 131 || Karol Wojdyła 889 615 905

Program kursu pierwszej pomocy
1.    Przepisy prawne,
2.    Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego,
3.    Ocena podstawowych funkcji życiowych poszkodowanego,
4.    Wzywanie pomocy,    
5.    Pozycja bezpieczna
6.    Resuscytacja krążeniowo oddechowa (reanimacja ) dorosłych i dzieci
7.    Niedrożność dróg oddechowych (zadławienie u dorosłego i dziecka)
8.    Złamania, zwichnięcia oraz krwotoki
9.    Oparzenia
10.    Utrata przytomności, omdlenia,    
11.    Nagłe zachorowania (zawał, padaczka, cukrzyca, astma)

Ćwiczenia:
1.    Pozycja bezpieczna,
2.    Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ( reanimacja dorosłych i dzieci)
3.    Zadławienie
4.    Wykonywanie opatrunków, tamowanie krwotoków
5.    Unieruchamianie złamań

Zabezpieczenie imprez:
Profesjonalna zabezpieczenie medyczne imprez masowych, zawodów sportowych, konferencji, targów, pikników firmowych oraz imprez integracyjnych przez ratowników medycznych z lekarzem lub samych ratowników medycznych.

Zapraszamy do współpracy

Kontakt:
Ratownicy medyczni
Michalina Ustaszewska  505 080 131
Karol Wojdyła  889 615 905