Pracownia RTG

W gabinecie przyjmują
technik radiolog
Urszula Kania
technik radiolog
Renata Sromek

Zalety systemu cyfrowego:

 •     Zdecydowane polepszenie jakości diagnostycznej badania
 •     Szybsze wykonywanie badań diagnostycznych
 •     Ochrona pacjenta przed nadmierną dawką promieniowania
 •     Zdjęcia zapisane w postaci cyfrowej dostarczane pacjentowi na płycie CD

Wykonujemy zdjęcia:

 •     RTG klatki piersiowej
 •     RTG czaszki
 •     RTG płuc
 •     RTG kończyn
 •     Urografia
 •     RTG kręgosłupa C, TH, L, S
 •     RTG obręczy barkowej
 •     RTG miednicy
 •     RTG jamy brzusznej (przeglądowe)

Kobiety w ciąży

Jeżeli podejrzewa Pani lub wie, że jest w ciąży, prosimy powiadomić o tym technika RTG przed wykonaniem badania.

Badanie RTG wyłącznie na podstawie skierowania.

W trosce o Państwa zdrowie i w oparciu o Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1625 § 2.1 informujemy, że zdjęcia RTG wykonujemy wyłącznie na podstawie imiennego skierowania zawierającego podpis
i pieczęć lekarza kierującego.

Uwaga rodzice

Wykonanie badania rentgenowskiego u osób poniżej 16 roku życia należy odnotować w książce zdrowia dziecka (Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1625 § 16.1).Prosimy Państwa zatem, o zabieranie książeczek zdrowia dzieci do każdego badania RTG.