Gabinet Alergologiczny

W gabinecie przyjmują

Alergie z całą pewnością mogą być uważane za chorobę cywilizacyjną. Szacuje się, że nawet u kilkunastu proc. populacji rozwinęło się, bądź rozwinie w przyszłości jakiegoś typu uczulenie. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z wziewnym, kontaktowym, pokarmowym bądź sprzężonym typem schorzenia w większości mają one charakter przewlekły i wymagający zmiany stylu życia. Szczęśliwie dzięki różnego typu testom alergicznym można uzyskać całkowitą pewność, z jakim uczuleniem się zmagamy. Wówczas nie tylko łatwiej rozpocząć terapię, ale przede wszystkim uniknąć zgubnych skutków, wśród których najpoważniejszym pozostaje wstrząs anafilaktyczny, mogący prowadzić nawet do śmierci.

Aby ustalić, który z czynników wywołuje uniemożliwiające normalne funkcjonowanie objawy, wykonuje się testy alergologiczne. Stawianie diagnozy opiera się jednak nie tylko o badania, ale i wywiad z pacjentem. Kompleksowe podejście do problemu jest tutaj niezbędne. Do najczęściej stosowanych (i wykazujących największą skuteczność) pomiarów zalicza się:

  • testy skórne punktowe - które eksponują skórę przedramienia na działanie potencjalnego alergenu. Skóra jest delikatnie nakłuwana, zaś wynik diagnostyki znany jest już po upływie kilkunastu minut. Wadą pozostaje to, że badanie wiąże się z ewentualną możliwością reakcji skórnej. Odmianą tego testu są testy śródskórne - często pomagające doprecyzować uzyskane wcześniej wyniki;
  • testy płatkowe - stosowane z powodzeniem zwłaszcza w przypadku alergii kontaktowych polegają na pozostawieniu krążków z bibuły nasączonych substancją wywołującą reakcję uczuleniową na skórze przez 48 kolejnych godzin. Dyskomfort może powodować konieczność utrzymania na skórze potencjalnego alergenu, niemniej - test ten bywa zalecanym u niektórych pacjentów;
  • testy z krwi - przeprowadzane na podstawie pobranych próbek jest najmniej inwazyjnym. Ocenia się wówczas ilość białych krwinek o kwasochłonnych właściwościach, a także stężenie białka IgE (immunoglobuliny klasy E);

Procedury dla każdego z testów są odmienne - w przypadku badań punktowych oraz płatkowych należy pamiętać o tym, by przez 7 dni poprzedzających badanie nie stosować leków kortyzonowych lub przeciwhistaminowych, a przed samym przeprowadzeniem testu nie używać perfum, wyrobów tytoniowych, nie pić alkoholu, kawy i nie nosić syntetycznych tkanin. Testy z krwi mogą być wykonywane niezależnie od warunków.