Gabinet Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej

Nowy Gabinet Psychoterapii w Szpitalu pod Bukami!

Psychoterapia Poznawczo- Behawioralna (PB) dostępna w języku polskim i angielskim.

 

W gabinecie przyjmują
Dyplomowany Psychoterapeuta
Magdalena Kimel
Telefoniczna rejestracja pod numerem: 33 82 99 500

 

 

Psychoterapia Poznawczo- Behawioralna (PB) stała się w przypadku wielu zaburzeń leczeniem z wyboru, ponieważ w krótkim terminie pomaga zmniejszyć doznawane przez ludzi cierpienie, a także pomoc w ich ustąpieniu i podtrzymaniu poprawy stanu zdrowia. Jest skuteczna w przypadku depresji, stanow lekowych, traumy, zaburzen obsesyjno-kompulsyjnych i innych objawow psychicznych i fizycznych. Wiecej informacji na stronie: www.rodzina.sos.pl

* Terapia jest również dostepna w jezyku angielskim.

 

Cognitive Behavioral Psychotherapy (PB) has become the treatment of choice in case of many disorders. It helps reduce the suffering experienced by people in the short term, as well as resolve and maintain the improvement of health. It is effective in the case of depression, anxiety, trauma, obsessive-compulsive disorder and other psychiatric and physical symptoms. More information on the website: www.rodzina.sos.pl