Gabinet Neurologiczny

W gabinecie przyjmują
lek. med.
Agata Meres-Crosta
specjalista neurolog
lek. med.
Magdalena Pogwizd
specjalista neurolog
lek. med.
Monika Pieniądz-Wolny
specjalista neurolog
lek. med.
Julia Wojtasik
specjalista neurolog

Diagnostyka i leczenie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

  •     Konsultacje neurologiczne
  •     Badania i porady lekarskie z uwzględnieniem problematyki ogólnomedycznej
  •     Profilaktyka i promocja zdrowia
  •     Pomiary i badania manualne układu nerwowego, mięśni szkieletowych, kręgosłupa i narządów zmysłów
  •     Badanie testem psychologicznym

w tym odpowiednio wydawanie:

  •     recept, skierowań
  •     orzeczeń i zaświadczeń lekarskich (także uzasadniających czasową niezdolność do pracy)