Chirurgia siatkówki

Oddział Okulistyczny

Szpital Pod Bukami oferuje kompleksową diagnostykę oraz specjalistyczne zabiegi w zakresie siatkówki i ciała szklistego.
Zabiegi te mają na celu usunięcie nieprawidłowości powstałych wewnątrz gałki ocznej - najczęściej w obrębie ciała szklistego lub na granicy ciała szklistego i siatkówki, a następnie wypełnienie powstałej przestrzeni olejem silikonowym, dekaliną bądź neutralnym gazem. Procedury te często połączone są z laseroterapią. Celem zabiegu jest stabilizacja, przywrócenie lub poprawa funkcji siatkówki. Powodzenie operacji zależy od stopnia jej uszkodzenia oraz czasu trwania choroby.Wykonanie zabiegu operacyjnego nie zawsze musi skutkować poprawą widzenia, ale bez wykonania zabiegu może ono ulegać stałemu pogarszaniu.

W niektórych przypadkach witrektomia stanowi ostatnią szansę odzyskania widzenia. Jest to zabieg wysoce skomplikowany i wykonywany u pacjentów z bardzo poważnymi zmianami chorobowymi w obrębie oka.

Decyzję terapeutyczną o wykonaniu witrektomii poprzedza szereg precyzyjnych badań diagnostycznych, które dostarczają niezbędnych informacji na temat: charakteru zmiany chorobowej, powierzchni obszaru dotkniętego zmianą, dokładnej lokalizacji zmiany w obrębie gałki ocznej

Do najdokładniejszych badań wykonywanych przed zabiegiem witrektomii należy: Spektralna Koherentna Tomografia Optyczna (sOCT). Podczas tego badania generowany jest trójwymiarowy obraz zmiany chorobowej o znakomitej rozdzielczości (3 mikrometry). Kolejnym ważnym badaniem w drodze do zabiegu witrektomii jest angiografia fluoresceinowa. Badanie polega na wykonaniu serii fotografii dna oka po dożylnym podaniu kontrastu (fluoresceiny).

Obecnie dzięki wprowadzeniu nowych technik operacyjnych, znacznie wzrosła liczna schorzeń, które mogą być leczone przy użyciu chirurgii witreoretinalnej. Najczęściej wskazania do witrektomii to:

  • Otwory w plamce (powstające samoistnie ubytki w obrębie dołka czyli obszaru odpowiedzialnego za ostre widzenie)
  • Błony nasiatkówkowe (będące następstwem stanów chorobowych bądź występujące samoistnie)
  • Retinopatia cukrzycowa (stadium proliferacyjne) - witrektomia jako jedyny rodzaj leczenia pozwala zachować ostrość widzenia na użytecznym poziomie w przebiegu tego ostatniego stadium choroby.
  • Odwarstwienie siatkówki
  • Niewchłaniające się krwotoki do ciała szklistego
  • Zapalenie wnętrza gałki ocznej