Chirurgiczna korekcja wad wzroku

Oddział Okulistyczny

W Szpitalu Pod Bukami oferujemy możliwość wykonania zabiegu usunięcia lub zmniejszenia wady wzroku poprzez procedury chirurgiczne. Dzięki zastąpieniu soczewki naturalnej soczewką sztuczną modyfikowana jest moc układu optycznego oka.

  •     Procedura RLE (Refractive Lens Exchange) - Każdy pacjent przed zabiegiem jest zapraszany na indywidualną konsultację, na której po zbadaniu wzroku lekarz określi czy zabieg przyniesie pożądany rezultat i czy może być bezpiecznie wykonany.
  •     Procedura PRELEX (Presbyopic Lens Exchange) - to metoda stosowana do korekcji starczowzroczności (presbyopii). Polega ona na wymianie naturalnej soczewki na soczewkę wieloogniskową (AcrySof ReStor) umożliwiającą wyeliminowanie konieczności używania okularów zarówno do dali jak i do bliży. Najlepsze efekty uzyskuje się, kiedy zabiegowi poddajemy oba oczy w odstępie kilku tygodni.
  •     Czym jest starczowroczność (presbyopia)? - Starczowzroczność, zwana także presbyopią - polega na pogorszeniu jakości widzenia z bliska u osób po 40 roku życia. Początkowo objawia się problemami z czytaniem. Potrzebujemy coraz większej odległości od książki lub gazety aby widzeć tekst odpowiednio ostro. Następnie konieczne staje się zakładanie okularów do czytania. Starczowzroczność spowodowana jest utratą elastyczności naturalnej soczewki i przez to zmniejszeniem zakresu akomodacji, czyli naturalnej zdolności oka do "ustawiania ostrości" na daną odległość.