Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla pacjentów ‘’BIEL-MED” sp. z o.o.:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. z siedziba w   Bielsku-Białej 43-300 ul. Szara 5, Przedstawicielem jest Pan Marek Wróbel e-mail: mwrobel@szpitalpodbukami.pl telefon : 33 496 33 64
2) inspektorem ochrony danych w ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. jest Pan Daniel Zaręba
e-mail: dzareba@szpitalpodbukami.pl telefon : 33 496 33 64
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na
podstawie art. 6 ust 1 pkt d , art. 9 ust. 2 pkt c i h.
4) odbiorca Pani/Pana danych osobowych będą NFZ, ZUS oraz inne uprawomocnione organy państwowe jak również podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  
-20 lat  dokumentacja medyczna,
-10 lat klisza RTG,
-5 lat skierowania  oraz zlecenia,
-22 lat dokumentacja medyczna dziecka wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne a w pozostałych jest dobrowolne.
 Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych.
10) Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna klientów/kontrahentów oraz przyszłych klientów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. z siedziba w   Bielsku-Białej 43-300 ul. Szara 5, Przedstawicielem jest Pan Marek Wróbel                      
e-mail: mwrobel@szpitalpodbukami.pl telefon : 33 496 33 64
2) inspektorem ochrony danych w ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. jest Pan Daniel Zaręba
e-mail: dzareba@szpitalpodbukami.pl telefon : 33 496 33 64
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, realizacji usługi Biura Obsługi Klienta, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich na podstawie     art. 6 ust 1 pkt a oraz art. 6 ust 1 pkt b .
4) odbiorca Pani/Pana danych osobowych będą uprawomocnione organy państwowe jak również podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres osiągniecia celu przetwarzania.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust.3 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust.3 a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak świadczenia usług z tym związanych.
10) Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Klauzula informacyjna dla umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. z siedziba w   Bielsku-Białej 43-300 ul. Szara 5, Przedstawicielem jest Pan Marek Wróbel                      
e-mail: mwrobel@szpitalpodbukami.pl telefon : 33 496 33 64
2) inspektorem ochrony danych w ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. jest Pan Daniel Zaręba
e-mail: dzareba@szpitalpodbukami.pl telefon : 33 496 33 64
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą na podstawie     art. 6 ust 1 pkt b oraz art. 6 ust 1 pkt c .
4) odbiorca Pani/Pana danych osobowych będą PIP, NFZ, ZUS oraz inne uprawomocnione organy państwowe.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie podpisania umowy.
10) Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.