Pracownie

Badanie EMG (elektromiografia) jest jednym z podstawowych badań w rozpoznawaniu chorób mięśni i...
System ultrasonograficzny SIEMENS ACUSON X300™ zapewnia zupełnie nowy poziom wydajności...
W pracowni wykonuje badania USG z zastosowaniem technik dopplerowskich.
Badania przeprowadza wyszkolony w najlepszych pracowniach personel techniczny.Pracownią kieruje...