Gabinet Chirugii Dziecięcej

W gabinecie przyjmują
lek. med.
Jacek Korzonkiewicz
specjalista chirurgii dziecięcej